Restaurace U kašny - O Brně

Brno je druhé největší město České republiky, co do počtu obyvatel (405 tisíc) i do rozlohy (přes 230km čtverečních), historicky hlavní město země Moravskoslezské nyní správní středisko Jihomoravského kraje, leží nad soutokem dvou řek Svratky a Svitavy. Brno je nejenom správním, ale i kulturním střediskem, přesahující svým významem krajské hranice, na příklad ve zdravotnictví Masarykův onkologický ústav, nebo vývoj a výroba elektronických mikroskopů, případně je známo svou architekturou (funkcionalismus). Sídlí zde řada vysokých škol. Brno je branou Moravského krasu se známými jeskyněmi a propastí Macochou. Lze též navštívit slavkovské bojiště (1805) a barokní zámek ve Slavkově, případně o něco dále ležící Bučovice s krásným renesančním zámkem. Za návštěvu stojí i město Vyškov se svým aquaparkem, zooparkem a dinoparkem. V neposlední řadě je nutné se zmínit i o Brněnské přehradě s lodní dopravou, nad přehradním jezerem se tyčí mohutný hrad Veveří a nedaleko od přehradního jezera (u Jinačovic) je v kouzelném přírodním rámci golfové hřiště Kaskáda.

Historie Brna

Nejstarší stopa činnosti člověka - opracovaný kámen - je stará asi 700 tisíc let! V různých částech Brna jsou nacházeny stopy osídlení ze starší doby kamenné (eneolit). Od mladší doby kamenné (neolit) je osídlení brněnské kotliny nepřetržité. Na tomto území se vystřídalo mnoho kultur (období moravské malované keramiky popelnicových polí, halštadské kultury, doba stěhování národů) od pátého století našeho letopočtu se objevují Slované, v 8. a 9. století je střediskem velkomoravské hradiště Staré zámky u Líšně.

První písemná zmínka o Brně je v Kosmově kronice. Král Václav I. Roku 1243 udělil městu privilegia, Již od poloviny 13. století bylo město opevněno hradbami. Od roku 1349 je trvalým sídlem moravských markrabat. Ke slavným historickým kapitolám města patří obrana, město nedobili husité ani švédská vojska s desetinásobnou přesilou. Roku 1742 neúspěšně obléhali město i Prusové. Ve druhé polovině 18. století nastal rozvoj průmyslu, čímž byl dán základ rozvoje do dnešní velikosti.

V samotném městě za zhlédnutí bezpochyby stojí:

- Hrad Špilberk s kasematy a vyhlídkovou věží.

- Stará radnice, též s vyhlídkovou věží.

- Klášterní kostel na Starém Brně - U Elišky.

- Katedrála Petra a Pavla - Petrov.

- Kostel sv. Jakuba většího se druhou největší kostnicí v Evropě - kosterní pozůstatky asi 50.000 osob.

- Kapucínská krypta s mumifikovanými pozůstatky zesnulých mnichů, je zde uložen i pověstný pandur Trenck.

Z moderních architektonických památek stojí za povšimnutí

- Vila Tugendhat.

- Hotel Avion na České ulici.

- Jurkovičova vila v Žabovřeskách.

- Vládní vila Stiasny v Pisárkách.

- Areál Výstaviště z roku 1928.

 

Bohužel, většina moderních architektonických skvostů, kromě hotelu Avion je nyní nepřístupná. Za pozornost a návštěvu stojí i pavilon ANTHROPOS v Pisárkách, se stálými expozicemi „Příběh lidského rodu“, „Morava lovců a sběračů“ a „Nejstarší umění Evropy“.